به دنیای طوطی نارگیلی خوش اومدی

قصه صوتی کودکانهطوطی نارگیلی

لوگو طوطی نارگیلی منو

قصه صوتی کودکانه طوطی نارگیلی

میمون در مدرسه حیوانات برای اینکه بخندد، شروع به دروغ گفتن و اذیت دوستانش می کند. روزی در حال بازی بود که دمش در شاخه های درخت گیر می کند...
گابی گاو بامزه و مهربان ما امسال قرار است در مسابقه دو شرکت کند. رقیب او اسب هم حسابی در حال تمرین است. مسابقه سختی در پیش است...
گابی یه گاو بامزه و مهربان است که خیلی شیرینی و شکلات دوست دارد. در جشن مدرسه حسابی کیک و شکلات می‌خورد. اما دندان‌هایش...
نیما همیشه با حسرت به پرنده‌ها نگاه می‌کرد. دوست داشت جای پرنده‌ها باشد و بتواند در دل آسمان پرواز کند ، تا اینکه یک روز صبح اتفاق عجیبی برایش افتاد...
چنگالی خرچنگ مهربانی است که همیشه احساس می‌کند چنگال‌هایش مزاحم کارهایش هستند و استفاده خاصی ندارند، تا اینکه یک روز ...
گل رز دچار احساس غرور و زیبایی بیش از حد شده است و باعث ناراحتی دوستانش می‌شود. کار تا جایی پیش می‌رود که جانش به خطر می‌افتد ...
advanced divider
advanced divider

1 و 15 هر ماه منتظر قصه جدید باشید.

قصه بعدی
( 10 با دروغ تنها می مونی )

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
قصه ( 9 گابی دیگه ورزشکاره ) آماده شنیدنه

((((( آنونس داستان 10 )))))

طوطی نارگیلی
قصه کودکان دروغگو - قصه صوتی کودکانه - طوطی نارگیلی - 10 با دروغ تنها می مونی